logo1
home

 

jezis

Rímskokatolícky farský úrad

Kobyly 98

08622 Kľušov

tel.:054/4791155

email:kobyly@rimkat.sk

 

"Keby sme vedeli, ako nás Boh miluje, umreli by sme šťastím."
Jean Maria Vianney

 

lux

 

lumen

kat_nov

knazi

lutina

ROK SEDEMBOLESTNEJ

V roku 2014 si pripomenieme 450. výročie prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. My, biskupi, zídení na 76. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska vo Vranove u Brna, reagujúc na početné prosby veriaceho ľudu, vyhlasujeme Rok Sedembolestnej Panny Márie. Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie sa začne sláviť 1. januára 2014 a bude zakončený 31. decembra 2014. Jeho vrcholom bude slávnostné zverenie Slovenska pod ochranu Sedembolestnej Panne Márie, dňa 15. septembra 2014 v Šaštíne. Veľmi si želáme, aby všetci členovia Katolíckej cirkvi na Slovensku využili tento rok na prehĺbenie katolíckej viery a úcty voči našej Matke, Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Máme nádej, že s Božou pomocou prinesie tento čas hojné duchovné ovocie, ktoré sa prejaví najmä v našich rodinách, farnostiach a spoločenstvách, aby sa podľa vzoru Panny Márie bližšie primkli k Ježišovi Kristovi ako ku svojmu osobnému Spasiteľovi a Vykupiteľovi. Povzbudzujeme veriacich, aby sa tento jubilejný rok stal časom obnovenia a prehĺbenia modlitby posvätného ruženca, prostredníctvom ktorého rozjímame nad tajomstvami našej spásy. Chceme prosiť našu nebeskú Matku, ochrankyňu života, o pomoc a príhovor pri obrane nenarodeného života, rodiny a manželstva v našej krajine i v celej Európe.

Dané v Bratislave, dňa 21. novembra 2013, na spomienku Obetovania Panny Márie.
Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska
Mons. Marián Chovanec, generálny sekretár KBS


PORIADOK BOHOSLUŽIEB NA VEĽKÚ NOC 2014

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE:

 • KOBYLY 18,00 hod

VEĽKÝ PIATOK

KRÍŽOVÁ CESTA
 • JANOVCE 7,30 hod
 • KĽUŠOV 8,30 hod
 • KOBYLY 9,30 hod
OBRADY
 • KOBYLY 15,00 hod (vyloženie Sviatosti Oltárnej celú noc až do Vigílie do 20,00 hod)

BIELA SOBOTA

Sviatosť Oltárna v Božom hrobe:
 • JANOVCE 7,30 - 15,30
 • KĽUŠOV 8,00 - 16,00
 • KOBYLY 8,30 - 20,00 (8:30 Ranné chvály)
VIGÍLIA
 • KOBYLY 20,00 hod

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Svätenie jedál:
 • KĽUŠOV 6,30 hod
 • KOBYLY 7,00 hod
 • JANOVCE pri sv. omši
SV.OMŠE:
 • JANOVCE 7,30 hod
 • KOBYLY 9,00 hod
 • KĽUŠOV 10,30 hod

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

 • KĽUŠOV 7,30 hod
 • KOBYLY 9,00 hod
 • JANOVCE 10,30 hod

POZÝVAME VÁS NA FARSKÚ PÚŤ 2014

Trasa: AVIGNON – LOURDES - BARCELONA - PADOVA
Termín: 03.06.2014 – 11.06.2014
Cena: 345 EUR
Detaily o púti...

 

Novinky na stránke

Pozvánka na farskú púť 2014

Dobrá novina 2013

Fotografie z Pochodu za život v Košiciach

Kardinál Tomko v Kobylách

Hubertove slávnosti v Kľušove (video)

Farská púť 2013-pozvánka

-Farská púť 2012 /akcie a podujatia

-Správa o činnosti Misijného klubu za rok 2011 ../Kobyly/misijný klub

-Fotografie zo sv. omše s Mons. Jurajom Spuchľákom ../fotogaléria

-Správa o činnosti Misijného klubu za rok 2010 ../Kobyly/misijný klub

-Pastiersky list na Veľkú noc ../home

-Fotografie z Veľkonočného trojdnia 2011 ../fotogaléria

-Ospravedlnenie arcibiskupovi Mons. Jánovi Sokolovi ..../home

 

Pochod za zivot
obr

klikni ak chceą

::Pastiersky list biskupov Slovenska -rok sv. Cyrila a Metoda::

::Životopis sv. Ondreja::

::Dekrét o vyhlásení roka svätého Ondreja v Košickej arcidiecéze::

::Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI.
k 45. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov::

 

si...

Pocitadlo.sk

návštevník tejto stránky

"Nehľadajte Ježiša v ďalekých krajinách - nie je tam. Je celkom blízko vás, je s vami. Len udržiavajte svetlo v lampe a budete ho stále vidieť. Stále dopĺňajte lampu všetkými tými drobnými kvapkami oleja lásky a uvidíte, aký sladký je Pán, ktorého milujete"

Bl. Matka Terézia z Kalkaty

odkaz

ssv

vat_roz

rimkat

tv_lux

 

príspevky, návrhy a pripomienky - kobyly@rimkat.sk